Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž|info@montisprint.cz| +420 730 511 222
Search

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
e-mail, tel. číslo:

Adresát:
E-shop: www.montisprint.cz
Provozovatel: MONTIS CZ s.r.o.
Sídlo: Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž
IČ: 25583395
DIČ: CZ25583395
Zapsaná: C 35764 vedená u Krajského soudu v Brně

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ……………… jsem si ve Vašem internetovém www.montisprint.cz objednal/a zboží………………………………………………………………………………………………………………………………………,

číslo objednávky ……………………………….. v hodnotě ……………………Kč.

Objednané zboží jsem obdržel/a dne ………………………….

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……………………………Kč na můj bankovní účet číslo ………………………………… nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V …………………………….dne ……………………

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)

Přílohy:
Doklad o koupi (dodací list, faktura)

 

Produkt byl přidán do košíku